பயிறு உருண்டை

5 Piece

ஜெம்ஸ் மிட்டாய்

80 gm

கமர்கட்டு

100 gm

உருளை பிங்கர்

50 gm

உருளை சிப்ஸ்

100 gm

சோன் பப்டி (ஆரஞ்சு)

250 gm

சோன் பப்டி (சாக்லேட்)

250 gm

ஜெல்லி மிட்டாய்

80 gm

பெரிய அதிரசம்

5 Piece

அரிசி முறுக்கு

80 gm

ராகி தட்டை

18 Piece

பட்டர் முறுக்கு

150 gm

ரசகுல்லா

140 gm

குளோப் ஜாமுன் Box (Big)

300 gm

குளோப் ஜாமுன் BOX(Small)

150 gm

தேங்காய் மிட்டாய்

90 gm

ஜீரக மிட்டாய்

90 gm

பொறி உருண்டை

1 Pocket

பெப்பர் முந்திரி

40 gm

வறுத்த முந்திரி

40 gm

Dry Fruit

100 gm

வெள்ளை எள்ளு உருண்டை

1 Pocket

கருப்பு எள்ளு உருண்டை

1 Pocket

பொறி உருண்டை

1 Pocket

தேங்காய் பர்ப்பி

1 Pocket

கடலை மிட்டாய்

1 Box(Big)

தாளிப்பு வடகம்

100 gm

இட்லி பொடி

100 gm

எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய்

100 gm

இஞ்சி ஊறுகாய்

100 gm

காரா பூந்தி

150 gm

மசாலா கடலை

140 gm

மிக்சர்

1 Kg

ரவா உருண்டை

5 Piece

சோமாஸ்

5 Piece

ரிப்பன் முறுக்கு

140 gm

முள்ளு முறுக்கு

140 gm

கல்யாண முறுக்கு

10 Piece

சீடை

90 gm

அச்சு முறுக்கு

10 Piece

தட்டை

18 Piece

சோன் பப்டி

130 gm

பால் அல்வா

80 gm